СИСТЕМ ЗБРИЊАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У СРБИЈИ

1. Синиша Сараволац, Serbia
2. Марија Марковић, Serbia
3. Светлана Милтеновић, Serbia
4. Наташа Лочкић, Serbia
5. Миљан Љубичић, Serbia

Трауматизам у саобраћају доводи до већег губитка потенцијално преосталих година живота него болести срца и злоћудних тумора заједно. У већини земаља савременог света, повреде у саобраћају су пре свега здравствени и економски, па тек онда саобраћајни проблем. У раду је приказан система збрињавања повређених у саобраћајним несрећама у Србији. У здравственом систему Србије постоје три нивоа рада – примарни (прехоспитални ниво), секундарни и терцијарни (хоспитални ниво). На примарном нивоу збрињавање повређених у саобраћајним незгодама врше Заводи за хитну медицинску помоћ Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца (самосталне здравствене установе), Службе хитне медицинске помоћи које су посебне службе у оквиру дома здравља који покрива територију са више од 25.000 становника и здравствених радници у оквиру Службе опште медицине кроз редовни рад или дежурства у дому здравља који покрива територију са мање од 25.000 становника, а који у случају потребе излазе на терен са санитетским возилом. Од 2008. године Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“ прати и анализира резултате квалитета рада ЗЗХМП и СХМП како би се унапредио систем пружања услуга, нарочито код збрињавања ургентних стања који су дефинисани у групи првог реда хитности (срчани застој, престанак дисања, бесвесно стање, саобраћајна незгода, .... ). Квантитативно се мере: временски интервал од пријема позива у диспечерском центру (телефон 194) до активирања лекарске екипе да крене на интервенцију (Реакционо време И) и временски интервал од активирања екипе до доласка на место интервенције (Реакционо време ИИ). Просечно време за Реакционо време И је завршетка једног минута а Реакционог времена ИИ је до 9 минута, што одговара временима која се постижу у земљама ЕУ. Такође, прати се број индикованих и збринутих тешкои траума. У склопу система ургентног збрињавања трауме на секундарном нивоу здравствене заштите непрекидно 24 сата су одељења за пријем и збрињавање ургентних стања 41 општа болница и 4 ургентна центара клиничких центара на терцијарном нивоу.

Кључне речи: саобраћајни транспорт; прехоспитално и хоспитално збрињавање

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1.17 MB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове