ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА УЧЕШЋЕ Е-БИЦИКАЛА У САОБРАЋАЈУ

1. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
2. Драган Тарановић, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
3. Симовић Сретен, Montenegro
4. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia

Један од најзначајнијих предуслова за успешно и безбедно одвијање саобраћаја представља постојање квалитетне правне регулативе. У раду је извршена анализа правне регулативе у Републици Србији, која се односи на успостављање система за безбедно одвијање саобраћаја бицикала. Представљене су одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, као и Правилника о саобраћајној сигнализацији које се односе на саобраћај бицикала. Такође, у раду ће бити указано на значај и свакодневни пораст е-бицикала у саобраћају и транспорту, на путевима у Републици Србији, али и на проблеме који се односи на непостојање правне регулативе која регулише саобраћај е-бицикала.

Кључне речи: транспорт; закон; одрживи развој; е-бицикл

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1,004.13 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове