САОБРАЋАЈ БИЦИКЛА У ЈЕДНОСМЈЕРНИМ УЛИЦАМА

1. Стојан Алексић, Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

У једносмјерним улицама бициклистима се може дозволити кретање у супротном смјеру. Ради се о једноставној мјери управљања саобраћајем која је међу бициклистима врло добро прихваћена зато што ствара пречице удаљене од брзог и густог саобраћаја. Та се мјера показала безбједном чак и у најужим улицама, ако је саобраћај риједак и спор. Право супротног смјера за бициклисте требало би примјењивати системски у цијелом граду: то може постати уобичајено и општеприхваћено саобраћајно правило, а бициклистима отворити све саобраћајне путеве. У раду су анализирана досадашња искуства развијених земљама у погледу омогућавања двосмјерног кретања бициклиста у једносмјерним улицама која се могу примјенити и на путевима у Републици Српској. Дефинисани су отежавајући фактори у заједницама које тек почињу са изградњом бициклистичке мреже и дате препоруке за додатне мјере са циљем да се диспозиција коловозног простора учини саморазумљивом. Наведене су предности, слабе стране и алтернативна рјешења која се односе на давање права двосмјерног кретања бициклиста у једносмјерним улицама.

Кључне речи: саобраћај бицикла; једносмјерне улице; системске мјере; супротни смјер

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ekonferencije/htdocs/application/helpers/custom_helper.php:67)

Filename: core/Common.php

Line Number: 443

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT u.email as cp_email, plang.* , c.id AS conf, cndn.val AS conf_name, p.* , tf_lng.title AS thematicField_name FROM eradovi__paper p LEFT JOIN eradovi__paper_lang plang ON plang.paper_id = p.id AND plang.lang = p.def_lang JOIN eradovi__conferencenumber cn ON cn.id = p.conferenceNumber_id JOIN eradovi__conference c ON c.id = cn.conference_id JOIN eradovi__conferencenumber_data cndn ON cndn.confnum_id = cn.id AND cndn.fld = 'name' LEFT JOIN eradovi__thematic_fields tf ON tf.id = p.thematicField_id LEFT JOIN eradovi__thematic_fields_lang tf_lng ON tf_lng.thematic_field = tf.id AND tf_lng.lang = tf.def_lang LEFT JOIN eradovi__user u ON u.id = p.contact_user WHERE p.id = 5836 AND c.deleted_at IS NULL AND cn.deleted_at IS NULL and p.deleted_at IS NULL

Filename: /var/www/ekonferencije/htdocs/models/model_paper.php

Line Number: 572