САОБРАЋАЈ БИЦИКЛА У ЈЕДНОСМЈЕРНИМ УЛИЦАМА

1. Стојан Алексић, Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dusan Jankovic, Grad Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

У једносмјерним улицама бициклистима се може дозволити кретање у супротном смјеру. Ради се о једноставној мјери управљања саобраћајем која је међу бициклистима врло добро прихваћена зато што ствара пречице удаљене од брзог и густог саобраћаја. Та се мјера показала безбједном чак и у најужим улицама, ако је саобраћај риједак и спор. Право супротног смјера за бициклисте требало би примјењивати системски у цијелом граду: то може постати уобичајено и општеприхваћено саобраћајно правило, а бициклистима отворити све саобраћајне путеве. У раду су анализирана досадашња искуства развијених земљама у погледу омогућавања двосмјерног кретања бициклиста у једносмјерним улицама која се могу примјенити и на путевима у Републици Српској. Дефинисани су отежавајући фактори у заједницама које тек почињу са изградњом бициклистичке мреже и дате препоруке за додатне мјере са циљем да се диспозиција коловозног простора учини саморазумљивом. Наведене су предности, слабе стране и алтернативна рјешења која се односе на давање права двосмјерног кретања бициклиста у једносмјерним улицама.

Кључне речи: саобраћај бицикла; једносмјерне улице; системске мјере; супротни смјер

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1.13 MB)


Остали радови са конференције


Претражи радове