КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТАВОВА ВОЗАЧА ПОЧЕТНИКА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (РЕПУБЛИКА СРБИЈА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)

1. Ивица Ристић, Serbia
2. Никола Торбица, МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ивана Селенић, Serbia
4. Игор Милановић, Serbia

Оспособљавање возача је основа од чијег квалитета у многоме зависи какав ће се возач у саобраћају наћи након полагања испита и добијања возачке дозволе. У Србији оспособљавање возача могу вршити средње стручне школе или привредна друштва. У Републици Српској оспособљавање возача се врши у привредним друштвима. Теоријском, као и практичном обуком кандидатима се, поред стицања знања и вештина, жели формирати правилан став о безбедном учешћу у саобраћају. Циљ рада је да се сагледају и анализирају ставови возача почетника који су обуку завршили у Републици Србији и Републици Српској. Упоређивање ставова ће се извршити на основу анкете која ће се спровести са возачима почетницима. Анкетирање је вршено у три града у Републици Србији - Врању, Шапцу и Богатићу и два града у Републици Српској – Приједору и Бања Луци. Анкетирању је било подвргнуто 154 возача са пробном возачком дозволом у Републици Србији и 154 возача у Републици Српској. Генерално гледано ученици који су возачку дозволу стекли у систему образовања кроз средње стручне саобраћајне школе имају позитивнији став о безбедном учешћу у саобраћају у односу на ученике који су возачку дозволу стекли у систему образовања код привредних друштава.

Кључне речи: оспособљавање кандидата; став; безбедност саобраћаја

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1.23 MB)


Остали радови са конференције


Претражи радове