ПРИМЕРИ И ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ДЕТЕКТОРА БРЗИНЕ СА ДИСПЛЕЈОМ У ЗОНИ ШКОЛЕ

1. Урош Јовановић, Serbia
2. Немања Радовић, Serbia

" Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, и као таква обележена је одговарајућoм саобраћајном сигнализацијом" (" Сл.Гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.закон 9/2016- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др.закон 87/2018 и 23/2019). Јасно обележавање зона школа возачима преноси поруку да у назначеној зони повећају пажњу. У таквим зонама, где се деца највише појављују као пешаци, уз саобраћајне знакове ограничења брзине неопходно је применити различита техничка средства за успоравање саобраћаја као што су физичке препреке, вибрационе и шуштеће траке. Поред наведених мера за ограничење брзине користе се и детектори брзине са дисплејом којима се возачи додатно упозоравају да брзина којом се крећу није прописна. Брзински дисплеј је постављен са обе стране прилаза школи, а уређај функционише по принципу семафора са наизменичним садржајем порука и радара за мерење брзина који детектује наилазеће возило и приказује његову брзину на дисплеју. Брзина кретања возила се приказује континуирано тако да је могуће пратити како се возач понаша, односно да ли смањује или повећава брзину свог кретања. Уколико је брзина већа од дозвољене за ту деоницу пута пали се и други дисплеј са порукама које возача упозоравају на прекорачење брзине и обавештавају да се налази у зони школе. У овом раду су анализирани примери примене детектора са дисплејом у зонама школа у високо урбанизованим деловима насеља и на државним путевима која пролазе кроз насеља у руралном подручју.

Кључне речи: детектор са дисплејом; умиривање саобраћаја

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (960.14 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове