УНАПРЕЂЕЊЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КРОЗ ДОПУНУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1. Aleksandar Pavlovic, CIS INZENJERING, Singapore

Сагледавањем Закона о планирању и изградњи уочено је да саобраћај као и безбедност саобраћаја нема одговарајуће место у том законском акту. Неправедно изостављен у односу на друге области, саобраћај и безбедност саобраћаја, такође нису јасно дефинисани у овом кровном закону. С друге стране, постојеће законске регулативе која директно дефинише област саобраћаја: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Закон о путевима, такође не дају јасне дефиниције, услове и начин израде првенствено планске документације. Овакво стање дозвољава и доводи до: израде лоше планске а самим тим и техничке документације, заобилажење саобраћајних инжењера у процесу израде планске и техничке документације, отежава рад јединица локалне самоуправе, што на крају доводи до деградације саобраћајне струке и самим тим до смањења безбедности саобраћаја у јединици локалне самоуправе, а самим тим региона и државе. Да би се извршило системско решавање проблема као и враћање саобраћајне струке на право, водеће, место у мисији саобраћајног развоја јединице локалне самоуправе, региона и државе, потребно је извршити јасно дефинисање израде планске и техничке документације уз обавезну израду саобраћајних анализа, студија и стратегија као и обавеза ангажовања саобраћајних инжењера на изради планске и техничке документације. Након ових предузетих радњи, у договору са ресорним министарством, потребно је извршити допуну Закона о планирању и изграњи, а све у циљу повећања безбедности саобраћаја. Овакав начин решавања овог проблема једини је прави пут да саобраћај и безбедност саобраћаја заузму припадајуће место у Закону о планирању и изградњи, као и да јединице локалне добију одговарајућу и употребљиву планску и техничку документацију.

Кључне речи: унапређење документације из области саобраћај; повећање безбездности саобраћаја; допуна Закона о планирању и изградњи

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (804.56 KB)


Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове