АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ БИЦИКЛИСТА У СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2001-2018.

1. Филип Филиповић, Serbia
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Бојана Тодосијевић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia

Бројни позитивни ефекти бициклизма на здравље, животну средину, приступачност и одрживи развој чине бицикл све актуелнијим превозним средством на кратким и средњим растојањима. Са друге стране бициклисти спадају у рањиве учеснике у саобраћају, будући да су изложени високом ризику страдања, што у појединим срединама у значајној утиче на даљи развој бициклизма. У истраживању су анализиране саобраћајне незгоде и последице саобраћајних незгода са учешћем бициклиста које су се догодиле у периоду од 2001-2018. године у Србији. Извршена је анализа броја и структуре саобраћајних незгода, просторна и временска расподела, јавни ризик и друга обележја страдања бициклиста. Циљ овог истраживања је анализа стања и тенденција безбедности саобраћаја бициклиста у Србији. Задатак истраживања је дефинисање и описивање општих карактеристика проблема страдања бициклиста у саобраћају. Дакле резултати рада дају одговор када, где и како страдају бициклисти у Србији.

Кључне речи: бициклисти; рањиви учесници; Србија; саобраћајне незгоде

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 15.10.2019.

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Датотека уз рад  (1.45 MB)


Остали радови са конференције


Претражи радове