Bibliometrijska i statistička analiza kategorija u oblasti

1. Predrag Dašić, SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM, Serbia

SCI-E je jedna od glavnih citatnih baza podataka (CDB) u svetu u oblasti prirodnih i primenjenih naučnih disciplina. Za 2018. godinu unutar SCI-E indeksirano je 9156 naučnih časopisa, koji su razvrstani u 178 kategorija ili naučnih poddisciplina. Naučni časopisi u oblasti "Nauke o materijalima" razvrstani su unutar SCI-E u 10 (deset) kategorija.
U radu je dato stanje i analiza naučnih časopisa indeksiranih unutar SCI-E citatne baze podataka (CDB) za 10 (deset) navedenih kategorija u oblasti "Nauke o materijalima" za period 1981-2018, kao i bibliometrijska i statistička analiza tih kategorija. Najbolje rangirana kategorija od navedenih deset u oblasti "Nauke o materijalima", prema broju časopisa, bila je kategorija "Materials Science, Multidisciplinary" sa 293 naučna časopisa i indeksom kumulativnog rasta (CGI) od 263.96 % za period 1997-2018. Najveće povećanje broja naučnih časopisa za period 1981-2018 za svih deset navedenih kategorija u oblasti "Nauke o materijalima" imala je kategorija "Nanoscience & Nanotechnology" sa indeksom kumulativnog rasta (CGI) od 348.15 % za period 2005-2018. Najveći broj publikovanih članaka (A) i ukupnih citata (TC) za 2018 imala je kategorija "Materials Science, Multidisciplinary", sa 114027 publikovanih članaka (A) i 4389013 ukupnih citata (TC). Najveće bibliometrijske pokazatelje za 2018 imala je kategorija "Nanoscience & Nanotechnology" sa MedIF=2.843, AggIF=6.795 i AggII=1.500.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 12.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове