УТИЦАЈ АНТИСЕПТИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ХЕМИЈСКУ КОНТРОЛУ ПЛАКА НА СТАБИЛНОСТ БОЈЕ ХИБРИДНИХ НАНОКЕРАМИКА

1. Valentina Veselinović, University of Banja Luka, Medical Faculty, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Trtić, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Tijana Adamovic, University of Banja Luka, School of Medicine, Dentistry Study Program, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Оливера Долић, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Radmila Arbutina, University of Banja Luka, School of Medicine, Dentistry Study Program, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Наташа Кнежевић, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Slava Sukara, University of Banja Luka, School of Medicine, Dentistry Study Program, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Antiseptička sredstva i sredstva za hemijsku kontrolu plaka predstavljaju veoma čest dio terapije Антисептичка средства и средства за хемијску контролу плака представљају веома чест дио терапије пародонталних болести, као и дио третмана након израде фиксних протетских надокнада. Поменута средства, због свог хемијског садржаја могу довести до промјене боје и угрозити естетику рестауративних материјала.
Циљ овог рада је испитивање стабилности боје двије врсте хибридних нанокерамичких материјала након излагања дјеловању два различита средства за хемијску контролу плака. 0.2% Chlorhexidine digluconate (CHX) и Listerine®.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД: Припремљено је укупно 60 узорака (група А -30 Cerasmart GC и група Б - 30 Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative) узорака (дискови величине 10 мм X 2 мм). Групе А и Б су подијељене у три подргрупе (н = 10). Узорци, су потапани у дестиловану воду (контролна група), CHX или Listerin, једном дневно у трајању од 3 минута. 7 дана након имерзије, узорци су испрани дестилованом водом, и подвргнути мјерењу боје. Евалуација боје и њене промјене је извршена спектрофотометром SpectroShade, Micro, MHT, Verona, Italy, и кроз CIELab (Commission Internationale de l’Eclairage) систем. Дефинисање промјене боје (ΔE*ab) је извршено на основу CIE L*, a*, и b*. Сви резултати су статистички обрађени кориштењем Mann-Whitney и Kruskal-Wallis тестова.
РЕЗУЛТАТ: Промјена боје је регистрована код свих експерименталних група. Вриједности ΔE * ab су биле промјењене након урањања у CHX и Listerine® код обе групе узорака (CeraSmart и VitaEnamic) али без статистички значајне разлике (p <0,001). Није утврђена статистички значајна разлика након потапања узорака у дестиловану воду. Вриједности ΔЕ су биле највеће након имерзије у CHX, затим Listerine® и дестиловану воду.
ЗАКЉУЧАК: Средства за хемијску контролу плака могу изазвати промјену боје нанохибридних керамичких материјала, чиме се последично компромитује естетика. Потребан је опрез приликом употребе антисептичних средстава.

Кључне речи: боја; спектрофотометар; CIE lab; хибридне нанокерамике; хлорхексидин; листерин; стабилност боје

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 12.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове