PRIMJENA BENTONITA NA NASIPIMA PLAVNOG PODRUČJA„SRBAČKO-NOŽIČKE RAVNI“

1. Dragan Despotović , Inspektorat RS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tanja Milešević, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Strahinja Rogić , Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bentonit su rude čiji su dominantni sastavni dijelovi minerali glina smektitne grupe, a u okviru koje je najzastupljeniji montmorilonit. Montmorilonit ima izraženu sposobnost bubrenja i nisku hidrauličku propusnost. Zbog svojih hidrauličkih karakteristika, odnosno izrazito male vodopropusnosti, bentonit se danas često primjenjuje kao novi materijal u inžinjerskim vodonepropusnim barijerama.
U toku ocjene opšteg stanja nasipana plavnom podučju „Gornja Sava“ opažene su česte pojave nestabilnosti njihovih kosina. Ove pojave direktno utiču na stabilnost a time i na funkcionalnost nasipa. Nakon kritičnog oštećenja Savskog nasipa u selu Mlinarice,iz marta 2018. godine, prihvatljivo je sagledati načine primjene novih materijala (bentonit i geotekstil sa bentonitom) u cilju obezbjeđenja sigurnosti i funkcionalnosti nasipa. Ovi materijali su poseno primjenjivi u hitnim intervencijama na nasipima u toku poplavnih talasa.

Кључне речи: bentonit; geotekstil sa bentonitom; nasipi; zaštitni vodni objekti; hitne intervencije; funkcionalnost.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 08.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове