ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА УЧЕШЋЕ Е-БИЦИКАЛА У САОБРАЋАЈУ

Аутори: 1. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
2. Драган Тарановић, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
3. Симовић Сретен, Montenegro
4. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia

Конференцијa: VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: