ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ У НИВОУ НA ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Аутори: 1. Драган Обрадовић, Виши суд у Ваљеву, Serbia
2. Слободан Великић, Serbia
3. Војислав Адамовић, Serbia

Конференцијa: VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: