УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗНАЊА ДЕЦЕ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У САОБРАЋАЈУ У ОДНОСУ НА ВЕЛИЧИНУ ГРАДА – СТУДИЈА ПРИМЕРА БЕОГРАД И ВИШЕГРАД

Аутори: 1. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Тања Новаковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Конференцијa: VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: