АНАЛИЗА ЦРТА ЛИЧНОСТИ ВОЗАЧА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ, СТРЕС И УМОР

Аутори: 1. Борис Антић, Serbia
2. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Верица Димитријевић, Serbia

Конференцијa: VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: