ДВОСМЕРНО КРЕТАЊЕ БИЦИКЛИСТА У ЈЕДНОСМЕРНИМ УЛИЦАМА

Аутори: 1. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia
2. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia
3. Sreten Simović, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Podgorica, Montenegro

Конференцијa: VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: