УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЈЕЦУ ТОКОМ ВОЖЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори: 1. Милан Вујанић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Бојан Марић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Конференцијa: VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: