КАПАЦИТЕТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори: 1. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милија Радовић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Милка Дубравац, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Конференцијa: VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


Радови са видеом |
Видео излагачи: