Аутори

Укупно: 138

Фото Име и презиме Установа Држава Радови
Предраг Јањић Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia Радови
Радивоје Трифуновић Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет Sokolac, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Славко Давидовић Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Срђан Тошић Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 6 Sokolac, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Сретен Јевремовић Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Војводе Степе 305 Beograd, Serbia Радови
Стефан Јанковић Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo Vojvode Mišića 52 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Стојан Алексић Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt Brčko, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Тијана Иванишевић JP PUTEVI SRBIJE Beograd, Serbia Радови

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab